Telephone Numbers  Police Officers
S.N. No Officer Name Post Phone Office Phone Home Mobile
1 S.B.Mathy IG 0551-233707 9454400141
2 RAMKRISAN DIG 05542-246487 245270 9454400205
3 Atul Sharma SP 226892 226891 9454400283
4 AJAY PRATAP SINGH ASP 226892 9454401071
5 Rajendra Kumar Sharma CO Khalilabad 226016 9454401344
6 MO. A. SIDD CO Mehdawal 9454401345
7 A. K. VARMA CO Dhanghata 9454402112
8 BABAN YADAV SO Khalilabad 226040 9454404314
9 RAKESH YADAV SO Dhanghata 255302 9454404313
10 L. B. DHUSIYA SO Mehadawal 243336 9454404316
11 KHALID NASIM SO Mahuli 253310 9454404315
12 SATA NAND PANDEY SO Bakhira 262233 9454404311
13 SO Muderawan 271324 9454403117
14 SO Khesarahan 05545-222313 9454404236
15 GORAKHNATH YADAV SO Dudharahan 264352 9454404312
16 KHICHADU RAM R I Police line 226198 9454402372
17 Arun Kumar Yadav District Comondent,Homegard 9532934200 9412807192
18 I P 9454402050
19 Pravin Kumar Srivastava Jelar Basti 9412427686
20 Pramod Misra Dipty Jelar 9506491640