Telephone Numbers  Police Officers
S.N. No Officer Name Post Phone Office Phone Home Mobile
1 Bhavesh Kumar Singh IG 0551-233707 9454400141
2 Vijay Pratap DIG 05542-246487 245270 9454400205
3 Dharmendra Singh SP 226892 226891 9454400283
4 Ram Pal Singh ASP 226892 9454401071
5 Rajendra Kumar Sharma CO Khalilabad 226016 9454401344
6 Rajendra Prasad CO Mehdawal 9454401345
7 MO A. Sidikqi CO Dhanghata 9454402112
8 Narendra Prasad Singh SO Khalilabad 226040 9454404314
9 SO Dhanghata 255302 9454404313
10 SO Mehadawal 243336 9454404316
11 SO Mahuli 253310 9454404315
12 SO Bakhira 262233 9454404311
13 SO Muderawan 271324 9454403117
14 SO Khesarahan 05545-222313 9454404236
15 SO Dudharahan 264352 9454404312
16 R I Police line 226198 9454402372
17 Arun Kumar Yadav District Comondent,Homegard 9532934200 9412807192
18 I P 9454402050
19 Pravin Kumar Srivastava Jelar Basti 9412427686
20 Pramod Misra Dipty Jelar 9506491640