निर्देशिका

राजस्व विभाग

क्र0स0 पदनाम मोबाइल न0 टेलिफोन (कार्यालय) टेलिफोन (आवास)
1 आयुक्त बस्ती  9454417496
2 जिलाधिकारी  9454417529 05547-226890 05547-226889/226964
3 अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) 9454417600 05547-226953/227665
4 अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)  9454415932
5 उपजिलाधिकारी खलीलाबाद  9454415925  05547-222036
6 उपजिलाधिकारी मेहदावल  9454415926  05547-243400
7 उपजिलाधिकारी धनघटा  9454415927  05547-255491
8 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  9454415928
9 तहसीलदार खलीलाबाद  9454415929
10 तहसीलदार मेहदावल  9454415930
11 तहसीलदार धनघटा  9454415931

 

पुलिस विभाग

क्र0 सं0 पदनाम मोबाइल टेलिफोन (कार्यालय) टेलिफोन (आवास)
1 पुलिस अधीक्षक 9454400283 226892 226891/227140
2 अपर पुलिस अधीक्षक 9454401071
3 क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद 9454401344
4 क्षेत्राधिकारी मेहदावल 9454401345
5 क्षेत्राधिकारी धनघटा 9454401912
6 थानाध्यक्ष बखिरा 9454404311 262233
7 थानाध्यक्ष दुधारा 9454404312 264352
8 थानाध्यक्ष धनघटा 9454404313 253310
9 थानाध्यक्ष खलीलाबाद 9454404314 226040
10 थानाध्यक्ष महुली 9454404315 243336
11 थानाध्यक्ष मेहदावल 9454404316 255302
12 थानाध्यक्ष धर्मसिंघवा 9454404231
13 थानाध्यक्ष महिला थाना 9454404892
14 आर0 आई0 9454402372 226198
15 महिला हेल्प लाइन 1090
16 पुलिस हेल्प लाइन 100

विकास विभाग

क्र0 सं0 पदनाम मोबाइल टेलिफोन(कार्यालय) टेलिफोन(आवास)
1 मुख्य विकास अधिकारी 9454464731 227332, 227128 227127
2 जिला विकास अधिकारी 9454464733
3 परियोजना निदेशक (डी0आर0डी0ए0) 9454464732
4 उपायुक्त मनरेगा
5 खण्ड विकास अधिकारी पौली 9454464734, 8948272000
6 खण्ड विकास अधिकारी मेहदावल 9454464735, 8601564077
7 खण्ड विकास अधिकारी बघौली 9454464736, 9532327486
8 खण्ड विकास अधिकारी सेमरियाव 9454464737, 95323227486
9 खण्ड विकास अधिकारी सांथा 9454464738, 8601564077
10 खण्ड विकास अधिकारी नाथनगर 9454464739, 9415082828
11 खण्ड विकास अधिकारी खलीलाबाद 9415458406
12 खण्ड विकास अधिकारी बेलहर 9454464741, 8601564077
13 खण्ड विकास अधिकारी हैसर बाज़ार 9454464770, 8948272000

 

अन्य जिला स्तरीय अधिकारी

क्र0सं0 पदनाम मोबाइल टेलिफोन(कार्यालय) टेलिफोन(आवास)
1 मुख्य कोषाधिकारी 9450955465, 8765923625 227081
2 जिला समाज कल्याण अधिकारी 9415713192
3 जिला विद्यालय निरिक्षक 9454457352
4 जिला बेशिक शिक्षा अधिकारी 9453004119
5 मुख्य चिकित्साधिकारी 8005192919
6 जिला खाद्य आपुर्ति अधिकारी 7839564739
7 जिला प्रोवेशन अधिकारी 9450625116
8 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्र0) 9454069539
9 जिला वन अधिकारी 282552
10 जिला अर्थ एव संख्याधिकारी 9415458406
11 जिला खाद्य एव विपणन अधिकारी 7839565081